Descrierea CIP a bibliotecii Naţionale a României

Myke Boy – Vineri în13 si pisica neagră / MykeBoy/

56 pagini

Bucureşti ANAMAROL, 2005

ISBN:973-87569-5-2

 

Mafia din Marsilia

„Ce caut aici? aşa îmi trebuie”, îşi spuse Chris Miller stând lipit de container. Gloanţele loveau învelişul metalic al containerului într-un ritm alert cu un răpăit sacadat. Chris încercă să se lipească şi mai tare de container." O armă  automată, sună de parcă ar fi un Kalaşnikov", în acelaşi moment simţi cum un lichid i se prelinge pe obraz. Se şterse cu mâna. Era cald şi roşu, ….
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chris avu o senzaţie ciudată, parcă privirile celor de la masă îi străpungeau spatele. Auzi zgomot de scaune trase. Îşi scoase oglinda dar nu mai apucă să o folosească, o mână grea i se lăsă pe umăr. Apar necazurile iar eu  nu am la mine pistolul şi nici sprayul cu piper, îi mai trecu prin cap. 

Jean Gallard, francezul

Jean Gallard se înrolase o dată cu el la Fort de Nogent. Era mai degrabă tipul intelectualului care practicase sporturi în aer liber ca să capete puţină culoare în obraz.
Fusese în viaţa civilă inginer chimist si lucrase la un mare concern farmaceutic, în sectorul de cercetare .
O mare iubire neâmpărtăşită, îl dusese aproape de marginea prăpăstiei şi de aici la 33 de ani în legiune.

Bjorn Iverssen, norvegianul

Bjorn, un nordic blond şi atletic, se hotărâse brusc la 23 de ani să-şi întrerupă studiile şi să trăiască „marea aventură”. Părinţii lui nu înţeleseseră niciodată, cum cu puţin înainte de terminarea facultăţii de  litere din Oslo, se înrolase în legiune.

Najib Kadiri, marocanul

Originar din Maroc, avea un tată marocan şi o mamă franţuzoaică, studiase dreptul la Paris, apoi îşi deschisese un birou de advocatură în Rabat. O afacere de onoare legată de sora lui, îl obligase să părăsească Rabatul şi să se înroleze la 29 de ani în legiune.